Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Z wszelkimi sprawami pozostającymi w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu można zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem Komendy.

 

Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7.30 i kończy o godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

 

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Nowym Targu mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu e-mail:sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 411

Wydział Prewencji e-mail:michal.janerko@nowy-targ.policja.gov.pl , tel 18 26 10 432

Wydział Ruchu Drogowego e-mail: piotr.stanek@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 524

Wydział dw. z Przestepczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu e-mail: adam.solawa@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 486

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu e-mail: krzysztof.knap@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 456

Referat dw. z Przestepczością Gospodarczą i Korupcją e-mail: szymon.kowalczyk@nowy-targ.policja.gov.pl , tel 18 26 10 486

Specjalista skarg i wniosków e-mail: mariusz.wojcik1@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 420

Zespół Kadr i Szkolenia e-mail: agnieszka.domalewska@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 419

Zespół Finansów i Zaopatrzenia e-mail: dominika.lorek@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 10 549

Komisariat Policji w Rabce Zdroju e-mail: piotr.dara@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 76 220

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem e-mail: robert.siemek@nowy-targ, tel 18 26 23 007

Komisariat Policji w Jabłonce e-mail: marek.szczepanski@nowy.targ.policja.gov.pl, tel 18 26 52 497

Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu e-mail: ryszard.pietka@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 18 26 47 280

Posterunek Policji w Łapszach Niżnych e-mail: zbigniew.karkoszka@nowy.targ.policja.gov.pl, tel 18 26 59 397

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 28.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Wolski
Osoba udostępniająca informację:
Roman Wolski Jednoosobowe Stanowisko ds Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bobak
do góry