Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Z wszelkimi sprawami pozostającymi w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu można zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem Komendy.

 

Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7.30 i kończy o godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

 

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Nowym Targu mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu e-mail:sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 47 83 46 411

Wydział Prewencji  tel: 47 83 46 432

Rewir Dzielnicowych tel: 47 83 46 432

Wydział Ruchu Drogowego e-mail:sekretariatwrd@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 47 83 46 524

Wydział dw. z Przestepczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu tel:  47 83 46 486

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu tel: 47 83 46 456

Referat dw. z Przestepczością Gospodarczą i Korupcją tel: 47 83 46 566

Zespół do spraw Dyscyplinarnych tel: 47 83 46 420

Zespół Kadr i Szkolenia tel: 47 83 46 419

Zespół Finansów i Zaopatrzenia tel: 47 83 46 549

Komisariat Policji w Rabce Zdroju e-mail:kp-rabka-zdroj@nowy-targ.policja.gov.pl , tel 47 83 46 750

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem e-mail: kp-kroscienko@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 47 83 46 700

Komisariat Policji w Jabłonce e-mail: kp-jablonka@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 47 83 46 650

Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu e-mail: kp-czarny-dunajec@nowy-targ.policja.gov.pl, tel 47 83 46 600

Posterunek Policji w Łapszach Niżnych e-mail:pp-lapsze-nizne@nowy-targ.policja.gov.pl , tel 47 83 46 800

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Wójcik
do góry