Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu znajduje się w budynku przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez windę dla wózków inwalidzkich oraz system wind wewnątrz budynku.

 

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a: 
   
  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko 
    
 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Targu na adres e-mail:

sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl

przesyłając wypełniony formularz znajdujący się >>TUTAJ<< (kliknij aby pobrać)

bądź:

a)       osobiście:

 • w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
 • w Komisariacie Policji w Rabce Zdrój przy ul. Podhalańskiej 50
 • w Komisariacie Policji w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Mickiewicza 1
 • w Komisariacie Policji w Jabłonce przy Placu Dworcowym 2
 • w Komisariacie Policji w Czarnym Dunajcu przy ul. Kamieniec Dolny 54
 • w Posterunku Policji w Łapszach Niżnych przy ul. Jana Pawła II 20

b)       pocztą na adres:

 •  
 • w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ
 • w Komisariacie Policji w Rabce Zdrój, ul. Podhalańskiej 50, 34-700 Rabka Zdrój
 • w Komisariacie Policji w Krościenku nad Dunajcem, ul. Mickiewicza 1, 34-450 Krościenko n/D
 • w Komisariacie Policji w Jabłonce, Plac Dworcowy 2, 34-480 Jabłonka
 • w Komisariacie Policji w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 54, 34-470 Czarny Dunajec
 • w Posterunku Policji w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34-440 Łapsze Nizne

c)       telefonicznie (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny):

 • do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu: 47 83 46 400 (dyżurny jednostki), 47 83 46 486 (Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu),                         47 83 46 456 (Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu), 47 83 46 434 (Zespół ds. Wykroczeń)
 • do Komisariatu Policji w Rabce Zdroju: 47 83 46 750 faks: 47 83 46 755
 • do Komisariatu Policji w Krościenku Nad Dunajcem: 47 83 46 700 faks: 47 83 46 705
 • do Komisariatu Policji w Jabłonce: 47 83 46 650 faks: 47 83 46 655
 • do Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu: 47 83 46 600 faks: 47 83 46 605
 • do Posterunku Policji w Łapszach Niżnych: 47 83 46 800 faks: 47 83 46 805

d)       faksem na nr 47 83 46 425 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

 

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółówe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumnaczem języka migowego

 

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

 

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Pełnomocnik Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu  ds. Ochrony Praw Człowieka – asp. Sabina Iskrzycka nr. tel. 47 83 46 414

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2015
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry