Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”. (art. 225 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)


„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.” (J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Komentarz 2004, s. 813)

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2018
Data modyfikacji : 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry